groep A
groep B
groep C
St.Laurens 02


De Noordweg ook wel Noordstraatweg genoemd is een van de oudste uitvalswegen van Walcheren die kronkelt over een kreekrug van Middelburg naar Serooskerke.
Door de loop van de tijd oa. door verharding van wegen, innudatie met daaraan verbonden ruilverkaveling en veranderen van gemeente grenzen zijn de straatnamen nog als eens veranderd van naam .

Ook Sint. Laurens ontkomt er niet aan.

Singelweg heette Grijpskerkseweg ook wel Grijpskerseaardeweg, op de dorpskaart van 1810 staat Essenboomweg.
Boudaenlaan heette voordien Oranjelaan en daavoor Breeweg.
Wilgenhoekweg = Noordweg.
Jacob Catsweg  = Aardeweg van Middelburg naar Grijpskerke.
Gapingseweg = Gapingse grindweg.
Nieuwehovenseweg = Nieuwehovensevoetpad.
Oostsraat en Brigdamsepadje = Kerkepadje, voetpad naar Nieuwehove.


De hofstedes zijn verdeeld over de huidige straatnamen, veelal met vermelding van de oude situatie.


- Noordweg.
- Leliendaelseweg.
- Wilgenhoekweg.
- Wegje van blok.

- Noorddorpweg.
- Hondegemseweg.
- Jacob Catsweg.
- Singelweg.

- Gapingseweg.
- Eendekotsweg.
- Golsteinseweg.
- Veerseweg.
- Nieuwehovenseweg.

HOFSTEDES

Groep A

Groep B

Groep C