St.Laurens 02
groep C 1
Hofstedes voorwoord

Joost Joosse is de eigenaar in 1810 van deze hofstede (no 27)                     
De hofstede bestaat uit :Het huis en de schuur aan elkaar , schekkeneet ( toilet ) is apart. Er zijn 2 paarden, 5 koeien en 1 vaars op de hofstede. Vruchten te velde 1 gemet en 150 roede aardappels, 1 gemet en 250 roeden tarwe 1 gemet zwarte bonen en 3 gemet hoveniering.                 
bron ZA. 1220 - 62 / 66

Op 13 oktober 1930 om kwart voor 7 ‘s morgens werd bekend dat in de schuur brand was uitgebroken op de hofstede, door de klok te luiden werden de brandweer en manschappen opgeroepen. ( de brandhoorn deed het niet) Brandbakken waren er te weinig, er werden er 2 uit Vrouwenpolder gehaald.
Bij appel om 10 uur waren er 35 personen die hielpen de brand blussen.

‘s avonds om 7 uur was men de brand meester.
Bron Ons Zeeland 1930

Hofstede " Meilust " Gapingseweg 4
gebouwd 1880

Hofstede " Eende Oord " Eendekotsweg 2
gebouwd 1934 op de zelfde plaats als de oude hofstede.

Hofstede " Fruitberg " Golsteinseweg 4
gebouwd 1921.
foto ca 1950

Hofstede " Den oude boogaard  " in het Baaienompad.
foto ca 1970