water 3
St.Laurens 02

Om Walcheren van de Duitsers te bevrijden bombardeerden de Gealieerden  in oktober 1944 de zeedijken  in Westkapelle, Veere, Nolle , Rammekes bij Vlissingen   om een groot deel van Walcheren onder water te zetten en de vijand te verdrijven. De bevolking werd gewaarschuuwd door pamfletten. Vooral in Westkapelle vielen er veel slachtoffers. Het leven veranderde volledig op Walcheren. Plannen voor evacuatie hadden weinig succes. Veel vee kon nauwelijks worden geevacueerd en  verdronk. Alle vegetatie in het zoute water ging dood. Van de 19000 woningen werden er 3700 verwoest, 7700 hadden zware schade en 3600 lichte schade, alleen al op Walcheren. Er zijn nog steeds zgn. '' waterwoningen " die door het '' zout ''  in de muren nog vochtig zijn.

  

Om de bevolking te waarschuwen dropten de geallieeerden dit waarschuwings pamflet uit boven Walcheren in oktober 1944.

Het hele grondgebied van Sint Laurens stond onder water , 410 gezinnen evacueerden. De inboedel van ca. 200 gezinnen was zwaar beschadigd, 4 woningen en 7 boerderijen werden verwoest, 6 woningen onbewoonbaar.

Aldus waarnemend burgemeester Boon in Juni 1945.

ZA 1220 - 449 t/m 455

Noordweg gezien richting Brigdamme.

1944/1945.

Noordweg 190 hoek Brigdamseweg.

Het uithangbord vermeld:

                    J.F.Fey

     Groenten en Fruithandel

1944/1945

Noordweg 230

foto 1944/1945

Begin van de Noordweg ( bij Hooglandsewegje) Aan de rechter zijde Klein Zion (Noordweg 162 ( Middelburg ) en aan het einde van het hekwerk begint Sint Laurens met het huis genaamd De Grens.

1944/1945.

Deze foto is op de zelfde plaats genomen  met spelende kinderen

(zie foto links)

1944/1945

Noordweg Sint Laurens bij het Hooglandsewegje.

1944/1945

Ook deze foto is op de zelfde paats genomen, nu gezien richting Middelburg.

(zie foto links)

1944/1945.

* Volgende pagina

* HOME