St.Laurens 02

Koren molen " de Hoop " gebouwd in 1721, staat aan de Noordweg 482.

Het gaat te ver om de geschiedenis van de molen uit te zoeken. Hier een beknopte opsomming.

In een opsomming van bezitters in 1806 word omschreven nr.1 de woning van de molenaar. Bezitters 168 ? Cornelia de Groot, 1699 Daniel Tuijhier, 1705 Jan Danielse, 1742 Jan de Kok, 1784 Willem Revers en 1806 Willem Revers WZ. Ook huisnummer 3 een arbeiders woning, voorheen het huis van de molenaar van Brigdamme, gebouwd 1619 zoals het in de gevel staat. Bezitters 168 ? De Ambachtheer van Brigdamme, 1742 Cornelis Lampsins geweeze heer van Brigdamme, 1794 Maarten Ponse en 1798 Melis Gilde.  Hieruit blijkt dat er vóór 1721 al een molen bestond.

ZA 1220-25

De eigenaar in 1816 Willem Revers schepen (soort wethouder) en molenaar, deze kocht (pacht) op een openbare verkoping in 1794 de molen van de ambachtsvrouwe van Brigdamme, Elizabeth Offenhaus wed. Johan Gregorie.  Vóór 1794 was de ambachtsheer van Brigdamme de eigenaar. De molen stond op grondgebied van Brigdamme.                            
De molenaar woonde aan de overkant van de weg op grondgebied van Popkensburg. ( St. Laurens
) Dit duurde tot het samengaan van de gemeente St. Laurens en Brigdamme in 1816.

In januari 1742 verkoopt  Cornelis Lampsins, Heer van Bredamme aan de meest biedende de pacht (leen) van de Ambachtsheerlijkheijd van Bredamme met huis bewoond door de molenaar en de molen. Koper de Heer D` Assonville voor 1460 Ponden Vlaams. ca 1930

De molen met het molenhuis gezien vanaf het wegje van Blok.

ca. 1931

* HOME

Door te warm lopen van de vang 

brandde in 1943 de kap geheel af.

Een triest aanblik op de molen.

1944/45

Het molenhuis Noordweg  459
ca 1945

Het molenhuis.
1972


1972

Hier komen de wieken met donderend geraas naar beneden.


Openbare verkoop met de " stokke "  in 1742

ZA 33.1 - 171

Begane grond met een van de elektrische motoren.

RCE 47116

Regelkasten voor de motoren. Havermolen. Meelvang.

RCE 47118

Dubbele maalstoel.

RCE 47129

Maart 1838 Openbare verkoop

September 1794 Openbare verkoop

klik en vergroot

Achterzijde molen in verval.

f2021

Molenstomp in verval.

2021

Na de brand is de molenromp ingericht als mechanische maalderij.

De mechanische delen van de maalderij zijn nog aanwezig.  (2021)

Uniek in zijn aanwezigheid.

Van de inrichting zijn bij de 

RCE zijn veel foto`s aanwezig.


https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl