St.Laurens 02

Namen en nummers van huizen en hofstedes van de blokkaart.

1       Hofstede Molenhof
2       Hofstede voorheen een bierbrouwerij
3       Arbeiderswoning voorheen het huis van de molenaar
5       Hofstede Treurenburg
9       Arbeiders woning Kwistegeld
10     Tuinmans woning Torenzicht
         Buitenplaats Munnikenhof (Catshuis)
11     Hofstede Munnikenhof van de buitenplaats
14     Hofstede Klein Popkensburg

18-36  Zie dorp

37     Voorpoort van Kasteel Popkensburg
38     Kasteel Popkensburg

ZA 1220 - 25                                                               


Sint Laurens , een klein Dorp en Ambagtsheerlijkheid , bezyden den straatweg van halfwegen Middelburg en Serooskerke.

Bron:  Tegenwoordige staat van Zeeland 1753

Blokkaart van Sint Laurens van ca 1809. Gemaakt om gegevens te verkrijgen inzake grootte van de blokken en eigenaars.

Kasteel Popkensburg (38)het dorp en kerk (39) is duidelijk op

de kaart aangegeven.

ZA 1220 - 25

 * HOME

Platte grond van het dorp Sint Laurens.
ca 1780

Namen en nummers van huizen .   
25     Batavia
27     Koffiehuis
33     Predikants woning
36     De Drie Zwanen
39     Kerk

ZA 1220 - 25

Essenboomweg                     Breeweg                      

                          Molenpad

                                         

klik en vergroot

Kaart van Popkensburg anno 1679 met kasteel , dorp en kerk.

Kerk

Kaart van Popkensburgh gesegt Sint Laurens anno 1680

met kasteel , dorp en kerk.

ZA  294 - 1338

Omschrijving van de cijfers op de kaart:

1 Kasteel Popkensburg.

2 Voorpoort van Popkensburg.

3 Hofstede klein Popkensburg. (Singelweg)

4 Kerk.

5 Dorp Sint Laurens.

6 Molenpadje.

7 Noordweg.

8 Noorddor(ps)weg.

  

Platte grond van landen behorende bij het huis Popkensburg onder

Sint Laurens. Kaart van 1702 volgens overloper oude meting.

Nieuwe meting in de Franse tijd.1811 - 1825 

ZA 64 - 40 (de komplete omschrijving)