[./pages/st.laurens_02.html]
[./water_3.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Om Walcheren van de Duitsers te bevrijden bombardeerden de Gealieerden  in oktober 1944 de zeedijken  in Westkapelle, Veere, Nolle , Rammekes bij Vlissingen   om een groot deel van Walcheren onder water te zetten en de vijand te verdrijven. De bevolking werd gewaarschuuwd door pamfletten.  Vooral in Westkapelle vielen er veel slachtoffers. Het leven veranderde volledig op Walcheren. Plannen voor evacuatie hadden weinig succes. Veel vee kon nauwelijks worden geevacueerd en  verdronken. Alle vegetatie in het zoute water ging dood. Van de 19000 woningen werden er 3700 verwoest, 7700 hadden zware schade en 3600 lichte schade alleen al op Walcheren. Er zijn nog steeds de zgn. '' waterwoningen " die door het '' zout ''  in de muren nog vochtig zijn.

 
Om de bevolking te waarschuwen dropten de geallieeerden dit waarschuwings panflet uit boven Walcheren in oktober 1944.